Våre bruer

Med raus velsignelse fra Halvdan laget Rita kjærlighetsvise til Uttibrua

"No slit du tongt med skada og med ailder"

Rita Hovde fikk låne Kjærlighetsvisa av Halvdan Sivertsen. 

Nyheter

Rita Hovde har ikke unngått å legge merke til lokalavisas artikkelserie om bru-situasjonen på øyene. Det har inspirert henne til å skrive dette diktet:


TE UTTIBRUA

Når dalagubben legg utover Tian,

på nattmorran når vi kjæm seint fra fæst.

Da sjer vi fram, og så åt bægge sian

tå Uttibrua, da e sikta bæst.

Og ainner ganga sjer vi sol som står opp,

og nån gang e vi der når ho går ned.

Ingen plass så fin som du da,

ingen plass så fin som du.

No slit du tongt med skada og med ailder,

og e itj like sterk som du va før.

Du trøng å rustes opp før åran framom,

før bil og sykkel, meinneska som trør.

Vi kainn itj frøkt at vi står på ein avgroinn,

og kanskje på ei faillefærdig bru.

Ingen plass så fin som du va,

ingen plass så fin som du.


Rita 20.10.18


(Med raus velsignelse og tillatelse fra Halvdan Sivertsen for bruk av melodien til og noen vendinger

fra «Kjærlighetsvisa».)


Uttianbrua  Foto: Ellen Rabben

Bruene våre

- Synes ikke fylkespolitikerne tar inn over seg hvor ulykkesbelastet brua har vært

Ordfører Berit Flåmo mener det er på høy tid at det bygges ny Titran-bru.Tre personer har omkommet ved denne brua:

Veivesenet mente brua burde skiftes ut for fem år siden

Nå er tilstanden enda verre enn den gang.- Vi har ingen valg - det blir helt sikkert en ny bru

Fylkeskommunen kan være klar til bygging om tre år.

Betongbiter faller fra brua. Nye beregninger fra veivesenet gir brua bare noen få års levetid

Veivesenet gir Knarrlagsundbrua langt kortere levetid enn før antatt.