Lokalt arbeidslag forsøker tre metoder for å hindre oppdrettslaksen i å komme opp fossen

Det ble tatt over 30 opprettslaks på garn før fisket måtte avsluttes på grunn av forholdene denne uken. 

Nyheter

Det har samlet seg større mengder oppdrettslaks i den nedre delen av Grytelva på Hitra. Elva er kjent som den nåværende beste lakseelva på Hitra, og grunneierne er redde for at oppdrettslaksen skal komme seg opp den første fossen, rundt 500 meter fra sjøen. Men det er en stri foss med fem meters bratt fall, som den slanke Grytelvlaksen har tilpasset seg til gjennom generasjonene. Den har allerede passert fossen på vei mot gyteplassene lenger opp i elva. Oppdrettslaksen derimot kan få problemer med å forsere vannmassene, men det er det usikkerhet rundt.