Er spesielt bekymra for Froan

Stortingrepresentant følger opp møtet med plast-delegasjonen fra Frøya.

Fra møtet med Trøndelagsbenken. Tove Eivindsen nummer fire fra høyre 

Nyheter

For to uker siden møtte en delegasjon fra Frøya, med Odd Arne Arnesen fra Mausund feltstasjon, ordfører Berit Flåmo og høyrepolitiker Martin Nilsen, Trøndelagsbenken på Stortinget. Tema var videreføring av plastryddingen som Mausund feltstasjon har drevet, og generelt om plastforurensningen på Trøndelagskysten.

En av stortingsrepresentantene de møtte var Tove Eivindsen, som er møtende vara for Venstre. Hun tar nå saken videre til regjeringen gjennom et skriftlig spørsmål til miljøvernminister Ola Elvestuen.

- Siden dette er en internasjonal utfordring (delegasjonen fra Mausund fortalte at deres undersøkelser viste at bare 14 % av søppelet har norsk opphav, og at mye kommer fra bl.a. Storbritannia), har jeg nå stilt spørsmål til klima- og miljøminister Ola Elvestuen om hva som gjøres for å redusere mengdene som driver inn til norskekysten. Jeg skriver også at jeg er spesielt bekymra for naturreservatene, og nevner Froan, forteller Eivindsen til Hitra-Frøya.

Her er spørsmålet slik det er formulert til ministeren:

Spørsmål

Tove Eivindsen (V): Hva gjøres for å hindre tilflytningen av marint søppel til naturreservatene våre langs kysten?

Begrunnelse

"Som statsråden er svært godt kjent med, er omfanget av marin forsøpling stort og økende. Både plastavfall, spillolje, tauverk og annet driver i land og forurenser Norskekysten.

Noen områder langs kysten vår er spesielt utsatt, på grunn av havstrømmer som frakter søppel langveisfra. Enkelte undersøkelser viser at langt det meste som driver inn kommer fra andre land enn Norge. Hvor og hvilke land dette kommer fra er det fortsatt en del usikkerhet knyttet til, og er noe det forskes på. Det er derfor, som statsråden vet, viktig å forebygge globalt for å slippe å rydde lokalt.

Ser man på omfanget av marin forsøpling i enkelte områder, er det nærliggende å sammenligne med et oljeutslipp - bare at dette har skjedd saktere, over lang tid, og dermed ikke har fått den samme oppmerksomheten sller beredskapen før nå helt i det siste.

Det gjøres en stor ryddeinnsats, både av frivillige og av organisasjoner og andre som får støtte bl.a. fra Miljødirektoratet. Vi hører fra dem at forsøplingen enkelte steder er så omfattende at de ikke rekker over alt. Gamle synder ligger dypt, og når man løfter av torva ser man plastrester langt ned i grunnen.

Mange av ferskvannene på holmer og småøyer, som er vannkilder for dyr og fugler, er også forurensa. Jeg er spesielt bekymra for naturreservatene våre på kysten, som for eksempel Froan i mitt hjemfylke Trøndelag."


Statsråden skal svare innen seks virkedager.