- Lover mer asfalt neste år

Per Ervik. 

Nyheter

Mange har reagert at det på fv. 713 mellom Volden og Straum på Hitra fortsatt står igjen sterkninger som skriker etter ny asfalt.

- Som politiker har jeg fått mange spørsmål om dette, forklarer Per Ervik (Pp) som heller ikke er fornøyd med tingenes tilstand.


 

Selv om dette ikke er kommunens ansvar, har han tatt opp saken med vegvesenet, og fått beskjed om at det kommer mer asfalt neste år.

- Hvorfor det ikke ble lagt mer asfalt på strekningen når man først var i gang her i sommer, har jeg ikke fått noe godt svar på. Men det opplyses at det i første omgang vil bli tatt nødvendig vedlikehold. Neste år blir det derimot mer asfalt på strekningen, får jeg opplyst, forteller Per Ervik.


 

Han er glad for at deler av veiene på Hitra har fått ny asfalt i sommer.

- Men mye gjenstår, understreker han.

Ervik legger til at også Frøyatunnelen snart får delvis ny asfalt.

- Vegvesenet opplyser at de har fått noen kroner til gode. Disse pengene vil brukes til reasfaltering i Frøyatunnelen, forteller Per Ervik (Pp).