- Det klokeste valget er å dele sorgen med et annet menneske

Trenger du noen å dele sorgen med? På Hitra har vi tilbud til pårørende som opplever sorg, både individuelle samtaler og deltakelse i sorggruppe.
Nyheter

En sorggruppe er et møtested og et samtalerom for mennesker som har mistet sin nærmeste. Gruppen er åpne for alle, uansett livssyn og kirketilhørighet. Gruppen skal bestå av 5 - 8 personer og skal møtes 8 ganger. Hensikten med en sorggruppe er at medlemmene skal kunne dele tanker og følelser omkring egen sorg – og samtidig lytte til andres erfaringer. Hver enkelt bestemmer selv hva og hvor mye han eller hun vil dele.

Å dele sorgen med et annet menneske er den sørgendes klokeste valg.

Når man deler egen sorg med andre mennesker som står i en lignende situasjon, er det smertefullt, men også frigjørende. Gjennom deltakelse i sorggruppen, oppdager mange at det vonde nok er like vondt, men likevel lettere å bære.

Det skulle ikke være nødvendig for en som sørger å være ensom – det er så mange av oss. Fordi sorg er en del av livet, det vil prege alt ved tilværelsen. Sorg er det som alle håper å unngå, men som ingen slipper unna. Den er en av disse uvennene vi vet vil komme for å hilse på oss. Men vi vet aldri når.

Sorg er det vonde som kommer når noe godt blir tatt fra oss. Og sorgen vil alltid være vond, men det er ikke farlig. Ikke egentlig. Ikke i seg selv. Men når sorgen isolerer, blir den farlig.

Dessverre finnes det alltid mange grunner til å holde sorgen for seg selv. Man kan være redd for å bry andre. Det kan virke for vondt å åpne opp. Man kan mangle ord for det som er på innsiden. Det kan være redsel for reaksjoner. Men ingen grunner er gode nok til å holde sorgen innestengt. Når sorgen får et menneske til å mure seg inne, er det bare vondt. Et vann uten utløp gror igjen. Dette er sørgendes største fare.

Og enda en fare er like stor.

Det er når den sørgende sier til seg selv:

Kanskje andre bærer en større sorg enn min? Kanskje min sorg ikke er verdig dagens lys?

Slike spørsmål bygger murer rundt sorgbearbeidelsen. Delte sorger legger en grunnmur som framtiden kan bygges på.

Det finnes en trøst å høre at andre har liknende erfaring som en selv, oppleve gjenkjennelse og å forstå at det er en vei videre og et liv etterpå.


Du er velkommen til å ta kontakt for å melde deg på sorggruppe eller skaffe deg litt mer informasjon:

Psykisk kommunehelsetjeneste,

Martine Aune: Tlf.: 482 54 694 /

martine.aune@hitra.kommune.no

Diakon Maria Anonsen: Tlf.: 980 15 536 / maria.anonsen@hitra.kommune.no»