Visste du hvor mange bebygde øyer som hører til Hitra?

Hakkbuøya var Kvenværets gamle kirkested 

Nyheter

Som en del av adresseprosjektet hvor alle beboere skal få en veiadresse, er Hitra kommune kommet til de bebygde øyene som ikke er knyttet til fast-Hitra med bru. Disse øyene vil ikke få veinavn, men områdenavn som blir adressen til de som har hus eller hytte på disse.