- Hvorfor møter vi ikke en gallsur bibliotekar, Wenche?

Wenche Børø Larsen (42) er bibliotekar på Hitra bibliotek. Vi tar en prat med henne om løs og fast.
Nyheter

Aller først spør vi om litt personalia.

-Jeg både kommer fra og bor på Hestvika. Jeg er utdannet lærer og skolebibliotekar. Jeg har mann og barn og har arbeidet på biblioteket en ti års tid som bibliotekar med hovedansvar for barn og unge.

Jeg har aldri møtt en gallsur bibliotekar. Hvorfor det? Wenche har ikke noe patentsvar, men hun trekker frem en del momenter:

- Publikum har respekt for biblioteket og er hyggelig, og det er hyggelig å jobbe på biblioteket. Det er vel et samspill.

Så lurer vi på hva folk låner. Wenche forteller:

-Voksne låner mye krim, håndarbeid og serielitteratur.

Og så tror vi gjerne at eldre helst vil ha papirbøker og yngre foretrekker e-bøker. Men det er ikke helt slik:

-Største lånegruppe for e-bøker 50-60-årene og pluss i alder.

Godt besøkt

Wenche er glad for oppslutningen biblioteket har:

-Vi er glade for at biblioteket er godt besøkt. Folk bruker det også i andre sammenhenger enn å låne bøker, for biblioteket er jo også et kulturelt møtepunkt. Vi er glade for det store besøket vi har.

Bibliotekene har mye rart i hyllene. Noe litteratur er det et must å ha, andre bøker kjøpes inn etter lånernes ønske. Og bibliotekene skaffer mye "rart" på fjernlån som er gratis.

Så lurer vi på hvordan det er med bøker for dem som ikke behersker norsk eller av andre grunner vil har fremmedspråklig litteratur:

-Vi har noe fremmedspråklig litteratur, særlig på engelsk og polsk. Men vi kan jo skaffe det aller meste på fjernlån.


Korps og håndball

Så nærmer vi oss privatlivet med spørsmålet om hvordan bibliotekarer har det med sine private bøker

-Hjemme har jeg orden på mine bøker. Jeg har ikke så mange, for jeg kan jo låne på biblioteket! Ellers tror jeg det er nokså ulikt hva slags forhold bibliotekarer har til sine egen bøker. Noen er vel nerder mens andre ikke systematikk i hyllene.

Så går vi over på Wenches to favorittema

- Jeg er leder i Strand skolekorps. Det er bare Strand som har skolekorps på Hitra, men barn er velkomne hit også om de bor utenfor kretsen. Korps er en unik aktivitet. Du blir aldri satt på benken, du blir alltid integrert i et miljø med aldersspredning. Det er bare å ta kontakt om du vil være med.

- Dessuten er jeg trener på Fillan for Hitra ILs Gutter 11-lag. Det er viktig at barn og unge kan delta i organiserte aktiviteter. Jeg er redd for for mye innesitting og dataspill.

Så kommer spørsmålet nå når vi snart nærmer oss desember:

- Hva ønsker du deg til jul?

-Et saueskinn til å ha i sofaen!