Ønsket heller å betale en høyere bot enn å sone fengselsstraff. Men fengsel ble det

Nyheter

En maidag i år kjørte en ung mann av utenlandsk opprinnelse bil fra hjemmet sitt og til en bensinstasjon på Frøya. Dette til tross for at han var påvirket av alkohol. Alkoholkonsentrasjon i blodet ble målt til 1,67.