Over to kilometer rør legges nå i sjøen for å sikre grenda rent vann

  Foto: Jørgen Olsen/Prosjektutvikling Midt-Norge

Nyheter

Tranvikan-grenda med Sigrid Helene Hanssen i spissen for Tranvik vannlag SA, har i årevis jobbet for å skaffe rent drikkevann til bygda. Nå er man svært nær ved endelig å kunne skru på kranen. I disse dager legges sjøledning fra Tranvikan over Fillfjorden til kommunens vannrense-anlegg i Fillan.

- Hvis været fortsatt er med oss skal sjøledningen kunne levere vann på Tranvikan uke 48/49, forteller prosjektleder Jørgen Olsen i Prosjektutvikling Midt-Norge.

Observante har de siste dagene sett en eldre, ombygd ferge i Fillfjorden. Fartøyet brukes til å legge vannrørene i sjøtraseen. Til sammen skal det legges 2.300 meter sjøledning, forteller Olsen.

- Det er tidligere lagt ledningsende gjennom Brøggholmen-feltet og ut i sjø, denne tas tak i og sveises sammen med den nye sjøledningen, sier prosjektlederen.


 

Sigrid Helene Hansen og de andre innbyggerne i Tranvikan-området har lenge kjempet for å kunne få rent vann i rørene. 

 

Som lokalavisa omtalte i september, ble det da skrevet kontrakt mellom Tranvik vannlag SA og entreprenør for utbygging av vannledningsnett for innbyggerne i gamle Tranvik skolekrets.  Hovedledningen strekker seg fra Kaldkløvan i vest og går østover via Tranvikan og ender i Ulværet. Til sammen blir dette rundt 9 km med hovedledning og 5 km med stikkledninger.

5 km av hovedledningen, fra Tranvikan til Ulværet blir etter avtale med Hitra kommune lagt med 225mm dimensjon. Dette slik at det skal bli mulig å koble dette opp som en framtidig ringledning fra Strandavatnet på Sandstad med levering av vann til Fillan og øvrige tilkoblede ledningsnett.


 

- Fantastisk bra, all honnør til administrasjon og politisk i kommunen fordi de hiva seg rundt og fikk til dette, nå bygger vi for framtida, sa leder i Tranvikan vannlag, Sigrid Hanssen til lokalavisa.

  Foto: Jørgen Olsen/Prosjektutvikling Midt-Norge

 

Entreprenør-samarbeid

Entreprenør er AF Hitra VA og Fiber, et arbeidsfelleskap mellom AHS Maskin og BRH Anlegg, begge med adresse Sandstad. Totalt hadde Tranvik vannlag tre tilbydere, alle fra Hitra. Kostnaden for utbyggingen vil bli nærmere 14 mill. kroner pluss moms.

Jørgen Olsen fra Prosjektutvikling Midt Norge har bistått med kontraktsarbeidet og vil også være vannlagets prosjektleder i utbyggingsfasen.


Mange vil ha vann på Tranvikan

Rent vann i kranen engasjerer.

 

- Dette har vært en «lang reise» med mange delmål, og vi ser nå fram til at det blir realisert. Vi har mange tålmodige innbyggere og hytteeiere som har betalt sin andel i dette prosjektet for lenge siden. Derfor er det bra det blir synlig aktivitet i bygda nå, forteller Sigrid Hanssen.

Sjøledning fra Fillan

Hitra kommune har også hatt sin del av prosjektet ut på anbud. Dette gjelder sjøledning fra Fillan til Tranvikan. Kostnadene her er anslått til om lag 3,5 millioner kroner pluss moms.

- De holder fristen i kommunestyrevedtaket akkurat. Og da et er det rent vann på "riktig side" av fjorden før jula ringes inn i 2018, håper Sigrid Hanssen.