Slik reagerer ordføreren på utsettelsen

Ordfører Ole L. Haugen hadde håpet på beskjed om positiv investeringsbeslutning i dag, istedenfor søker Marine Harvest om ytterligere utsatt byggefrist på Jøsnøya. (arkivfoto). 

Nyheter

Marine Harvest har utsatt avgjørelsen om fabrikk-bygging på Jøsnøya igjen, det bekrefter ordfører Ole L. Haugen.
- Vi har akkurat gjennomført møte med regionledelsen i Marine Harvest. Der framkom det at vi nokså umiddelbart vil motta en søknad om ytterligere utsatt byggefrist.

Som kjent utløper den avtalefestede byggefristen den 15. november. Søknaden om utsatt byggefrist må forelegges formannskapet og deretter kommunestyret.
- Sistnevnte har neste møte den 22. november, og et offisielt svar på den bebudede søknad fra kommunen vil foreligge deretter, sier Haugen.


 

Har tillit til positiv investeringsbeslutning neste år

Ordførerens umiddelbare reaksjon er at han ikke ser stor dramtikk i det som nå er kjent.
- Vi hadde selvsagt håpet at det framkom en positiv investeringsbeslutning i dag, men jeg opplever dagens møte som at det ikke handler om det skal bygges, men om når, skriver han i en pressemelding.


 

I møtet framkom det også at man trenger litt lenger tid på å avklare kapasitet og konsept for utbyggingen, blant annet relatert til at man de siste år har hatt en utflating av produksjonen i sjøanleggene og endrede rammevilkår, legger Haugen til.
- Representantene for Marine Harvest var optimistiske på at produksjonen vil øke i årene framover, og derav vil det også bli behov for ny og forbedret slaktekapasitet. En investeringsbeslutning forventes å bli fattet neste år, og jeg har tillit til at den da blir positiv.

Han legger vekt på at Marine Harvest er stabilt til stede med sin slakterivirksomhet på Ulvan, i dag med ca 120 fast ansatte pluss ca 60 midlertidig ansatte når produksjonen er på topp med to skift.
- Jeg setter også pris på at de åpent forteller oss at det er her på Hitra og Ulvan man finner det beste miljøet og de beste resultatene for slik virksomhet i konsernet Marine Harvest. Dette igjen blir begrunnet med dyktige og godt motiverte medarbeidere, noe vi vet er nokså avgjørende for utvikling av all næringsvirksomhet.


 

Optimistisk til bygging av nytt slakteri

Ut fra dagens møte oppsummerer Haugen fra sin side at Marine Harvest opprettholder og vil videreutvikle arbeidsplassene på Hitra.

- De har kjøpt og betalt for ny tomt i Hitra industripark, Jøsnøya, og denne har de til hensikt å bebygge med nytt slakteri. Jeg er dermed optimist på at slik blir det. Det er også gledelig å få meddelt fra en så betydningsfull aktør – verdens største oppdrettsselskap – den rosen de gir Hitra kommune for offensiv og framtidsrettet tilrettelegging. I tillegg ble vi meddelt at de setter stor pris på den positive dialogen de har med kommunen.


 BEWi holder igjen Jøsnøya-utbygging

Bewis byggestart-frist på Jøsnøya var satt til den 12. november.