Vil ha lykkelige ansatte som blir i jobben

Richard Hammervold, Mariann Arntzen og Geir Kleiven i Kliva Kulde. Firmaets fjerdemann Bashar Ahmed er ute på oppdrag.  

Nyheter

Geir Kveiven starta Kliva Kulde i 2003. Han dreiv på alene i ett år, før han ansatte en person. Nå består firmaet av tre fagarbeidere, pluss Mariann Arntzen som tar seg av kontorarbeidet. Kontoret ligger på Myra på Sistranda, men arbeidet utføres i hele øyregionen.