Åtte menn og én kvinne fra Frøya blant Trøndelags 100 rikeste

Nyheter

Gustav Magnar Witzøe tjente mest av alle trøndere i 2017, med en ligningsført inntekt på 147,2 millioner kroner. Han må likevel finne seg i å bli satt litt ned på lista trøndere med størst formue.