Nå er det klart hvem som blir de to nye sjefene på teknisk

Kitt Julie Hansen blir leder for forvaltning i Frøya kommune.   Foto: Trond Hammervik

Nyheter

Frøya kommune har nå ansatt de to sjefene som skal dele ansvaret for å drifte teknisk avdeling videre. Virksomhetsleder for forvaltning blir Kitt Julie Hansen, mens Ann-Magritt Glørstad blir virksomhetsleder for bygg- og kommunalteknikk.

Hansen er rekruttert internt. Hun jobber i dag ved teknisk avdeling som landmåler/ingeniør. Glørstad kommer fra stilling som leder for driftsavdelinga i Hitra kommune.

- De to starter rundt nyttår. Velkommen skal de være til spennende jobber i en kommune i stor vekst, sier fungerende rådmann Beathe Sandvik Meland.

- De var de beste kandidatene

- Hvorfor disse er valgt? Svaret er enkelt. De var de beste kandidatene. Både Kitt og Ann-Magritt er valgt fordi de kjenner fagfeltene godt etter mange år – Ann Magritt har hatt samme jobben i Hitra og Kitt har jobbet mange år innen forvaltning her på Frøya, sier Sandvik Meland til lokalavisa.

Ann-Magritt Glørstad  

 

Som tidligere omtalt, har Frøya kommune sett på hvordan man løser organiseringa innad i teknisk avdeling. To ledere har de siste årene forsvunnet etter nokså kort tid i tjenesten.


 

To ledere forsvant på kort tid

Da Jomar Finseth sa opp som teknisk sjef, var han den andre lederen som sluttet etter å ha hatt lederjobben i kort tid. Da ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle se på hvordan teknisk avdeling fungerer. Med stor vekst i arbeidsoppgavene de siste årene, ønsket kommunen å se på om teknisk avdeling var riktig organisert.  Arbeidsgruppa er ledet at kommunalsjef Roger Antonsen. Det er gjort intervjuer med alle ansatte, og kartlagt hvor skoen trykker.


 

- Teknisk avdeling har i 2018 vært i en prosess der de har sett på om dagens organisering er hensiktsmessig med tanke på utfordringsbildet og samfunnsoppdraget som avdelingen står overfor i dag og årene fremover. Noe av resultatet av prosessen har vært å se på lederstrukturen. Resultatet av dette er å dele virksomheten i to, en enhet for bygg og kommunalteknikk og en enhet for forvaltning, forklarer rådmann Sandvik Meland.