Store boligprosjekter er holdt på vent i årevis. Nå kan den nødvendige gangveien være klar til neste år

- Aktuelt med anleggsstart for ny gang- og sykkelvei over påske.

Gang- og sykkelveien strekker seg 2,2 km. fra avkjørselen til det gamle ferjeleiet på Sandstad hvor det skal planlegges 60 boenheter og fram til butikken i Badstuvika (den røde streken). Det kan også være aktuelt å legge gang- og sykkelveien til innkjørselen til Hitra camping (i forkant av bildet).  Foto: Stein Olav Sivertsen

Nyheter

Flere boligprosjekt i området rundt Sandstad har blitt satt på vent fordi Statens vegvesen har krevd at det bygges gang- og sykkelvei først. Blant annet byggingen av 60 boenheter ved det gamle fergeleiet.

Nå gjør et pilotprosjekt mellom Trøndelag fylkeskommune og Hitra kommune det mulig å bygge gang- og sykkelvei mellom Sandstad og Badstuvika etter en forenklet modell og trolig også mindre penger.

Hitra-ordfører Ole L. Haugen, prosjektansvarlig Torben Jensen i Trøndelag fylkeskommunes veiseksjon og Arnfinn Brechan i hovedutvalg for veg i Trøndelag fylkeskommune, kunne onsdag orientere nærmere om fremdriften.


- Det var et stort slag i ansiktet

Ina Mikalsen og Dag Ove Gården er skuffa over at de ikke får lov til å bygge hus på Hestvika. Myndighetenes krav rammer mange på Innsida.

 

Anbudskonkurranse

Utbyggingen av gang- og sykkelvei på Sandstad skal nå legges ut på anbud.
- Det dreier seg om en to meter bred gang- og sykkelvei som strekker seg 2,2 kilometer fra avkjørselen til det gamle fergeleiet og fram til butikken Bunnpris i Badstuvika. Det kan også være aktuelt å legge gang- og sykkelveien til innkjørselen til Hitra camping, sier Ole L. Haugen.

Det blir opp til entreprenørene med sin lokalkunnskap å komme med kreative løsninger og detaljene rundt hvordan gang- og sykkelveien kan bygges på en god, trygg og rimelig måte, slår de tre fast.
- Vi ser spente på hva som kommer inn til oss av forslag.

Et pilotprosjekt mellom Trøndelag fylkeskommune og Hitra kommune gjør det mulig å bygge gang- og sykkelvei mellom Sandstad og Badstuvika etter en forenklet modell. Nå skal byggingen ut på anbud og grunneierne langs hovedveien kontaktes. Boligfeltet Grønnbakken til høyre og Hitratunnelen til venstre i bildet.  Foto: Stein Olav Sivertsen.

 

Klarsignal for gang- og sykkelveiutbygging

Et samarbeidsprosjekt og enklere krav gjør det nå mulig å bygge gang- og sykkelvei på Sandstad. - Systemet må ikke stå i veien for gode løsninger, fastslår fylkespolitiker Arnfinn Brechan.

 

Kontakter grunneierne før jul

Ole L. Haugen forteller at de har ei liste med grunneiere som skal kontaktes i nær framtid.
- Grunneierne vil bli spurt om de vil inngå frivillige avtaler om grunnavståelse og vi håper å ha alle avtalene i boks til jul. Da er det bare for entreprenøren som får jobben å begynne og grave. Om vi finner en entreprenør som har kapasitet er det aktuelt med anleggsstart over påske neste år.

Torben, Arnfinn og Ole sier det er veldig interessant å vinne erfaringer på pilotprosjektet. I tillegg til Hitra så har også Melhus blitt utpekt som pilotkommune.

- Det må ikke bli slik at vi ødelegger for distriktene med lover som er tilpasset tettbygde strøk. Derfor prøver vi nå ut denne modellen sammen med de aktuelle kommunene Hitra og Melhus for å finne alternative, raskere og rimeligere løsninger, sier Arnfinn Brechan i onsdagens møte.
Fortau kan være løsningen på boligbyggestopp

- Nå kan det forhåpentlig bli en løsning på gang- og sykkelveiproblematikken, sier Per Ervik(PP).