- Vi har ikke penger til rådighet til å bygge ny bru, men for vår del blir vi helt nødt til å finne dem

Statens vegvesen sin bruavdeling i Molde er på vegne av Trøndelag fylkeskommune nå i gang med å se nærmere på finansiering og flere alternative muligheter for brutrasé i Knarrlagsund, forteller Arnfinn Brechan, medlem i hovedutvalg for veg i Trøndelag fylkeskommune. Her på Knarrlagsund bru sammen med Hitra-ordfører Ole L. Haugen. 

Nyheter

- Jeg oppfatter det slik at noen i lokalmiljøet tror vi ikke er opptatte av Knarrlagsund bru. Det er helt feil, sier Arnfinn Brechan, medlem i hovedutvalg for veg i Trøndelag fylkeskommune. Onsdag var han i Knarrlagsundet sammen med ordfører Ole L. Haugen.

Brechansier det kom som en stor overraskelse at Knarrlagsund bru hadde en kortere levetid enn først forventet. På grunn av at det ble brukt sjøvann da brua ble bygd på sekstitallet har betongen blitt svekket over tid.

- Dette ble vi først klar over da det kom opp som sak hos oss for omtrent fire år siden. Vi har siden fattet to vedtak om at det må gjøres noe med brua.


Betongbiter faller fra brua. Nye beregninger fra veivesenet gir brua bare noen få års levetid

Veivesenet gir Knarrlagsundbrua langt kortere levetid enn før antatt.

 

Statens vegvesen sin bruavdeling i Molde er på vegne av Trøndelag fylkeskommune nå i gang med å se nærmere på finansiering og flere alternative muligheter for brutrasé i Knarrlagsund, i følge Brechan.

- Problemet er at pengene ikke finnes. Vi har ikke budsjettmidler til rådighet til å bygge ny bru, men for vår del blir vi helt nødt til å finne dem. Det er også viktig at det ikke brukes for lang tid å komme fram til en god løsning. Vi må avklare trasévalg og kostnad så raskt som mulig.
Hvilket tidsperspektiv det er snakk om for når ei ny bru kan stå ferdig i Knarrlagsund, ønsker ikke Brechan å spekulere i.


 

Les alle sakene i lokalavisas bru-serie her

Anbefalt å bygge ny bru

I lokalavisas bruserie har vi tidligere skrevet at Statens vegvesen konkludert med at det ikke lønner seg å vedlikeholde Knarrlagsundbrua, på grunn av at det vil bli for kostbart sammenlignet med nytten. Uten vedlikehold vil brua vare frem i sju år, frem til 2024. Veivesenet anbefaler politikerne å bygge ny bru innen denne tiden.

Gunn Iversen Stokke, leder i Trøndelag fylkeskommunes hovedutvalg for veg, har tidligere uttalt til lokalavisa at de ikke har noe valg: - Det blir helt sikkert ny bru.

Det tror også Arnfinn Brechan.
- Det er ikke lenger snakk om, men når det skal gjøres noe med brua i Knarrlagsundet. Det erkjenner også Fylkeskommunen, legger ordfører Ole L. Haugen til.


- Vi har ingen valg - det blir helt sikkert en ny bru

Fylkeskommunen kan være klar til bygging om tre år.


Ønsker dialog med lokalbefolkningen

Hitra-ordføreren trekker også fram at det er folk som opplever engstelse i forbindelse med dagens bru.
- Jeg har stor forståelse for det, samtidig er vi bare nødt til å stole på de sikkerhetsmessige vurderingene gjort av fagfolk som sier det ikke er umiddelbar fare forbundet med det å ferdes over brua, sier Haugen.

Flere uavhengige eksperter har vært inn i bildet og vurdert bruas bæreevne, legger fylkespolitiker Arnfinn Brechan til.


 

Han sier også at de har hørt at lokale krefter vil dra i gang et folkemøte.
- Vi ønsker å gå i dialog med lokalbefolkning og næringslivet, og kan godt stille på et slik møte. Det blir vanskelig å komme utover om vi får beskjed dagen før, så gi oss beskjed ei stund før det skal arrangeres, oppfordrer Arnfinn Brechan og sier avslutningsvis:
- Med fullt trøkk lokalt, trøkk fra lokale politikere som ordfører Ole som henger på oss hele tiden og oss i fylkeskommunen overfor Statens vegvesen, kommer vi videre i prosessen.