Samferdsels-topper kommer for å svare om vei og kollektivtrafikk

Per Olav Hopsø er leder for fylkets transportkomite 

Nyheter

Når Frøya næringsforum inviterer til lunsjmøte på Hotell Frøya, neste fredag (16 november), blir samferdsel tema.

Fra Trøndelag fylkeskommune kommer samferdselsdirektør Erlend Solem og leder for transportkomiteen Per Olav Hopsjø .

Frøya Næringsforum ønsker en  konkret orientering om framdrift og status generelt; når det gjelder vei og kollektive transporttilbud på Frøya. Dette går på:

- generelt FV 714 Status/Framdrift

- gang- og sykkelveier

- Vedlikehold på det vi i dag oppfatter som elendig standard rundt om på Frøya.

- Broer

- Ny hurtigbåt rute fra Sistranda via Fillan og Ørland til Trondheim

Frøya næringsforum oppfordrer spesielt politikere, nøkkelpersoner  i næringslivet,  administrasjon Frøya kommune, transport-, entreprenør- og taxinæringen om å bidra til et konstruktiv møte.