Vil hedre engasjerte miljø-ildsjeler

Fjorårets vinnere var Aa skole på Krokstadøra. Rektor Sussann Hestnes Krokstad (foran til høyre) og elevrådslederne på henholdsvis ungdomstrinn og barnetrinn, Berit Berg og Magnus Aa Hafsmo. Prisen ble delt ut av Ole L. Haugen (bak til venstre, leder i representantskapet) og Knud P. Aune (leder i styret). (Foto: Hamos) 

Nyheter

Renovasjonsselskapet Hamos deler hvert år ut en miljøpris. Prisen gis til enkeltpersoner, foreninger, grupper eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for miljø- og naturvernet i Hamos-kommunene.

- Prisen skal påskjønne engasjerte ildsjeler som gjør en ekstraordinær og oppofrende innsats for miljøet. Slik uselvisk innsats kan både være konkrete tiltak i nærmiljøet, holdningsskapende arbeid eller andre allmennyttige handlinger, opplyser Hamos.

Miljøprisen for 2018 består av et diplom, 23.000 kroner og en gjenstand. Alle har rett til å fremme forslag til kandidater. Forslagene må sendes Hamos innen 1. desember.


- En meget verdig vinner

Aa skole er vinner av årets miljøpris fra Hamos.

 

Fjorårets miljøpris gikk til Aa skole på Krokstadøra som gjennom flere år vist et stort engasjement for miljø- og naturvernet i kommunen.

- Aa skole og Krokstadøra oppvekstsenter er en meget verdig vinner. De har over flere år jobbet bevisst med miljø- og naturvern i nærmiljøet og drevet utstrakt holdningsskapende arbeid. Mest kjent er de for å samle inn tomme telys-kopper. På det meste ble det samlet inn en så store mengder at det i løpet av en periode på bare fire måneder, ble et volum stort nok til å lage fire nye sykler, påpekte Hamos i sin begrunnelse for å gi miljøprisen til Aa skole..