Sykehjemmet kan bygges om til 41 leiligheter

Men blir like dyrt som å bygge nye boliger.
Nyheter

Når Frøyas nye helsehus med omsorgsboliger står klart på Sistranda i april 2021, vil sykehjemmet på Hammarvika bli overflødig.


 

Frøya kommune har bestilt en utredning på mulig ombygging av Frøya sykehjem til boliger.

Mulighetstudien er utført av ON Arkitekter. Denne viser at det er mulig å bygge om sykehjemmet til et leiligetsbygg med totalt 41 leiligheter. Det skisseres både ettroms- toroms- og treroms leiligheter.

Det åpekes at bygget har en del areal som ikke kan utnyttes effektivt til boligformål, og dette bidrar til at det salgbare arealet får en høy pris. Det er beregnet at den gjennomsnittlige prisen på en leilighet blir 1,892 millioner kroner, og at arealprisen på det som kan selges som leiligheter blir på nært 40.000 kroner kvadratmeteren.

I rapporten konkluderes det med at en ombygging til leiligheter er mulig, "men ikke til lavere pris enn om man bygget nytt"

Denne konklusjonen bidrar til at rådmannen foreslår at Frøya sykehjem legges ut for salg.

"Rådmann anser ikke at kommunen skal være en stor aktør i leilighetsmarkedet i kommunen. Rådmann anbefaler ut ifra overnevnte diskusjon, samt kostnaden, og deltakelse i leilighetsmarkedet at kommunen ikke går videre med utnyttelse av det gamle sykehjemmet i egenregi. Rådmann anbefaler at kommunen legger Frøya Sykehjem ut for salg"

Formannskapet skal ta stilling til saken i neste møte, førstkommende tirsdag.