- Totalt avhengig av internett i alt vi gjør på jobb

Sliter med driften uten internett: IT-ansvarlig Arild Mathisen, prosjektleder Kolbjørn Jektvik og controller Arve Hauan ved Marine Harvest sitt kontor på Sistranda, forteller at de er totalt avhengig av å ha internettilgang i jobb-hverdagen sin. 

Nyheter

Mandag og onsdag denne uka har mange på Frøya vært uten internett. Marine Harvest er blant bedriftene med kontor på Blått kompetansesenter og de forteller at de er nødt til å ha internettilgang i jobb-hverdagen sin.