Strengere straff for de som fusker på førerprøven

Jon Georg Dale  Foto: Olav Heggø

Nyheter

- En lengre karantenetid for de som fusker enn for de som stryker vil både oppleves som rettferdig og ha en avskrekkende effekt.

Det sier samferdselsminister Jon Georg Dale om bakgrunnen for at departementet nå foreslår å innføre inntil ett års karantene for den som blir tatt i å jukse på førerprøven. Ministeren skriver i en pressemelding at man de senere årene har opplevd at stadig flere forsøker å fuske seg til førerkortet.

– Vi må hindre at førere som ikke er kvalifisert slipper ut i trafikken. Nå foreslår vi at kandidater som fusker til førarprøven skal kunne få inntil 1 års karantenetid før de kan gå opp til ny prøve. I dag får de som fusker samme karantenetid som de som stryker, altså bare to eller fire uker før de kan ta ny prøve. Det har de senere årene vært en økning i tallet på fusk til førerprøven. Tiltak som kan bidra til å redusere omfanget av fusk er viktig for å hindre at ukvalifiserte førere slipper ut i trafikken. Slike førere er en fare i trafikken for seg selv og andre, sier Dale.