Flere veistrekninger har fått ny, kommunal asfalt de siste dagene

To strekk på Knutshaug har fått ny asfalt denne uka. 

Nyheter

Denne uka har det foregått reasfaltering av kommunale veier på Hitra.
- Vi er ferdige for denne gang og innenfor summen som er satt av årlig til dette arbeidet, synes jeg at vi har tatt mye.

Det sier enhetsleder for drift i Hitra kommune, Ann-Magritt Glørstad. Hun legger til at det dreier seg om reasfaltering til en million kr. brutto.
- Ellers fyller vi på med kald asfalt etter behov hele året.

Ann-Magritt forklarer at reasfalteringen har blitt gjort på de verste veipartiene i Kjerringvåg, Knutshaugen og Heggåsen på Dolmøya i år. De har også gjort en bolk med asfaltering på Hestnes.
- Det dreier seg om et par hundre meter på hvert strekke. I tillegg har vi valgt å asfaltere rundt sommerstua på Øytun.


 

Behovsvurdering hver vår

Ann-Magritt forteller videre at de bruker å ta en årlig gjennomgang av alle veiene på Hitra.
- Deretter gjør vi en behovsvurdering ut fra hvor det er mest prekært med ny asfalt og hva slags type trafikk det dreier seg om i de ulike områdene. Denne runden bruker vi å ta hver vår. Vi satte i gang arbeidet med å lage ny "Hovedplan for vei" i høst, og det kommer til å bli et nyttig verktøy som kan hjelpe kommunen å planlegge mer langsiktig.

- Hvilke steder blir aktuelle å reasfaltere neste gang?
- Vi vet jo at det er noen strekk hvor det trengs reasfaltering, men det tør jeg ikke uttale meg om nå. I hovedplanarbeidet gjøres det også en grundig kartlegging av de forskjellige veiunderlagene. Det er fortsatt kommunale veier på Hitra med grus og et ønske er at alle skal få asfalt i framtida, men det er pengeboka som bestemmer.