Får regulere naustområde

Nyheter

Kystplan har på vegne av Ola Blokkum søkt om å sette igang reguleringsarbeid på Akset på Hitra. Formålet er å regulere et naustområde. Eiendommen strekker seg inn på reguleringsplanen for Hitra golfbane, hvor dette området allerede er avsatt til naust.

Teknsisk komite har gitt aksept til at reguleringsarbeidet startes opp.