- Nye premisser. Og økt stråling, er prisen

Nei til vindkraftverk på Frøya krever klare svar av kommunen og utbygger

Hans Anton Grønskag 

Nyheter

Aksjonsgruppa "Nei til vindkraftverk på Frøya" stiller nå grunngitte spørsmål til både Frøya kommune og styret i TrønderEnergi for å få klare svar angående den planlagte vindkraftutbygginga på Frøya.


 

- Etter avtalen skulle kablene legges i bakken. Nå har vi fått greie at det skal gjennomføres en oppgradering av eksisterende luftspenn for å møte vindparkens behov til linje. Stemmer dette er det jo stikk i strid med kommunens vedtak, påpeker Hans Anton Grønskag.

Han fortsetter:

-  Selvsagt er dette mye billigere enn å legge en ny linje i jord. Nye premisser. Og økt stråling, er prisen! Dette har kommunen forhandlet frem, sier Grønskag som ønsker opplysninger om både vindmøllehøyder, veier, masseuttak og fuglelivet.


- Dette kan ikke oppleves som noe annet enn arroganse

Siste ord i vindkraftsaken er ikke sagt, mener Hans Anton Grønskag.

 

Her er brevet i sin helhet:


TIL FRØYA KOMMUNE - OG STYRET I TRØNDERENERGI


Ønske om orientering til allmennheten ang. Vindkraftutbygging

Mange opplysninger om denne utbygginga er ikke lett tilgjengelig, og vi ber derfor kommunen/stryret i TE svare på en del spørsmål.


 1. Vi ønsker detaljert planer fra utbygger for «vindparken» som er planlagt.
 2. Hvordan samsvarer disse planene med opplysninger gitt i konsesjonssøknad m.h.t –
  1. Høyder
   1. I opprinnelige søknad snakket man om en navhøyde på 80-100 meter.
   2. Står dette ved lag?
  2. Tilkomstveier
   1. Tåler veiene en slik utbygging
   2. Kan utbygger garantere oppjustering som følge av skade
  3. Masseuttak
   1. Dette må dere redegjøre for!
  4. Kabeltraseer
   1. Opprinnelige planer forutsatte at kabler skulle legges i bakken.
   2. Står dette fortsatt ved lag?
  5. Dyreliv
   1. Hva er konsekvensene når det gjelder fuglelivet?
   2. Dere baserer dere på data fra 2005, mens man i 2012 (da dere avviste ny folkeavstemning), ville ha fått langt høyere skår på grunn av oppgradering av enkelte arter i Rødliste!
   3. Samsvarer dette når det gjelder areal?

Mvh

Nei til vindkraftverk på Frøya

Hans Anton Grønskag