Vedtok å kjøpe 100 mål til industri

Nyheter

Frøya kommunestyre vedtok i siste møte å kjøpe en 100 mål tomt på Skarpneset på Sør-Frøya. Området ble i 2013 regulert til industri. Eiendommen kommunen nå kjøper består av 90 mål innenfor det regulerte industriområdet, pluss 10 mål tilleggstomt på innsiden av Skarpnes-odden. Kommunen skal betale fem millioner kroner til grunneierne, pluss dekke grunneiernes utgifter til advokathjelp på 151.000 kroner.