Anbefaler nytt barneskolebygg bak storhallen

Men før det kan gamle videregående bli brukt i mange år for å avhjelpe plassmangelen på Sistranda skole

Kommunalsjef for oppvekst, Roger Antonsen, peker og forklarer 

Nyheter

Eggen arkitekter har nettopp levert sin utredning på framtidig skoleløsning for Sistranda. Oppvekstsjef Roger Antonsen orienterte i dag formannskapet om hovedlinjene i rapporten, og om hvilke løsninger som anbefales.

I langtidsperspektiv anbefaler rapporten at det bygges ny barneskole, lokalisert nord for Frøya storhall. Det er skissert et bygg i to etasjer på til sammen over 4000 kvadratmeter. I tillegg er det beregnet et uteareal på 12,5 mål mellom skolebygg og storhall. Ungdomskolen skal ha lokaler innenfor det som i dag er Sistranda skole.

Skisse framtidig barneskole  Foto: Skisse: Eggen arkitekter

 

Ett andrealternativ er at både barneskole- og ungdomskole også i framtida skal være plassert i det sentrumsområdet den er i dag, inkludert tomta til gamle videregående.

Men Sistranda skole har et prekært plassbehov. Allerede fra neste høst vil dagens skole være for liten. Administrasjonen har allerede fått aksept for å jobbe med å dele Sistranda skole i to enheter: en barneskole og en ungdomskole. Oppvekstsjef Roger Antonsen sa i den anledning at det var mest aktuelt å ta ibruk gamle videregående, og flytte barneskolen dit.


 

Men i dag la han fram det motsatte som en mer aktuell løsning.

- Vi vil ikke klare å få hele barneskolen inn i videregåendebygget, uten større tilpassinger. Men ungdomskolen kan få plass i den nyeste fløyen, sa han.

Antonsen minnet om at Helge Gåsø og Gustav Witzøe har en opsjon på kjøp av videregåendebygget, og at det ikke bare er å kontakte fylkeskommunen for å få leie eller kjøpe bygget. Han sa at en mulighet var å kontakte opsjonseierne for å få en avtale om bygget.

- Hvis vi får en slik løsning, så kan det være liv laga som "midlertidig løsning" i ti-femten år, sa Roger Antonsen.


Foreldrene "takker nei" til splitter ny skole.

Mener andre løsninger er bedre og kjappere