Hammernes provoserte med veiforslag

- Jeg vet hvem som er saksbehandler på den saken. Da synes jeg det er underlig at du kommer med dette.

Arvid Hammernes til høyre - fra dagens diskusjon i formannskapet 

Nyheter

Frøya formannskap har i dag diskutert retningslinjene for bruk av pengene fra havbruksfondet. Kommunen har nå 104 millioner kroner på bok fra årets tildeling.

I rådmannens innstilling var det fremmet konkrete forslag til bruk av cirka halvparten av disse pengene, til kommunalt næringsfond, bredbåndutbygging og opprydding av marint søppel.


Frøyarådmannens forslag til bruk av havbruksmillionene

Fiberutbygging, næringsfond og bekjempelse av marint søppel


Det første konkrete forslaget som ble lansert i formannskapet, var å bruke penger på oppgradering av kommunale veier.

- Vi har mange kommunale veier som trenger grus, vi har veier som trenger reasfaltering, som for eksempel veien ned til Salmar, og vi har veier som trenger asfaltering, sa Arvid Hammernes.


Hull etter hull etter hull...

- Kommunen kan komme med noen lass grus på de verste plassene. Etter neste regnskur er det like ille, sier Johan Solstad.


At forslaget kom fra Hammernes, fikk Kristin Reppe Storø (Ap) til å reagere sterkt.

- For ett år siden bestilte vi en sak om mulig privatisering av kommunale veier. Den har vi etterspurt, og det siste vi har fått vite at den saken ikke vil være klar før i februar. Derfor er det ikke aktuelt for meg å være med på å legge inn noen penger på det nå. Og jeg vet hvem som er saksbehandler på den saken, og jeg finner det underlig at du sier det du sier nå, sa Reppe Storø.


Privatisering av kommunale veier

Utsetter veisaken

Hva er en grendavei? Hva slags industri skal ha kommunal vei? Hvordan skape rettferdighet?
Hammernes er saksbehandler på saken om mulig privatisering av veier.

Han svarte at han som politiker var opptatt av de kommunale veiene, og viste til at det var laget en plan for oppgradering av veiene. Noe som fikk Reppe Storø til å reagere på nytt

- Det er underlig at det er kommet en plan på oppgradering av veiene, men den saken politikerne har bedt om, har dere ikke klart å få fram.

Ordfører Berit slengte seg på kritikken.

- Utfordringa vår er at vi ikke har fått planen for hva som skal være kommunale veier i framtida. Vi vet ikke hva vi ender opp med. Det kan jo ende med at vi har de veiene vi har i dag. Men det er trasig at vi ikke har fått den saken på plass, sa Flåmo.

Aleksander Søreng (Frp) understreket at borgerlig gruppe ønsket å sette av noe til kommunale veier fra pengene i havbruksfondet.

- Det stemmer at vi ikke har behandlet sak om mulig privatisering. Men uansett så kommer vi til å ha kommunale veier, og jeg mener vi skal sette av en pott, sa Søreng.

Formannskapet gjorde ikke noe vedtak om hva havbrukspengene skal brukes til i dag. Borgerlig gruppe ba om å få utsatt saken for at de kan diskutere saken i sine respektive partier.