Ingen diskusjon om vindkraftplan

Martin Nilsen 

Nyheter

Frøya formannskap behandlet i dag kommunens høringsuttalelse til Sarepta/Trønderenergis detaljplan (med miljø-, transport- og anleggsplan) for bygging og drift av Frøya vindkraftverk.

Med den pågående diskusjon, og nye motstandsbølge mot vindkraftutbyggingen i betaktning, ble det lite diskusjon om denne detaljplanen blant politikerne.

Martin Nilsen (H) roste saksframlegget, og særlig kravene som var lagt inn for å skjerme hubro- bestanden på Frøya, før høringsutkastet ble enstemmig banket gjennom.

Lokalavisa har gjennomgått detaljplanen, vår oppsummering kan du lese her:


Frøya vindkraftverk

Detaljplanen: Færre, men høyere vindmøller

- Vindmøllenes plassering kan være avgjørende for om det vil være hubro på Frøya i framtida.