Forskjeller i brukerbetalinga

Dette koster det å gravlegge en hitterværing og en frøyværing

KOSTNADER: Frøya og Hitra kommuner hadde utgifter tilsvarende 1,6 millioner kroner til gravplassforvaltningen i løpet av fjoråret. (Illustrasjonsfoto) 

I Frøya kommune fremgår det at hele 49 prosent av utgiftene til gravplassforvaltningen dekkes av publikum selv. I Hitra kommune er det snakk om 40 prosent

Nyheter

Det er tabeller fra Kostra hos Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser hvor mye brutto driftsutgifter Frøya og Hitra kommuner hadde til gravplassforvaltning i fjor. Det er også en egen seksjon i statistikken som forteller hvor mye utgiftene utgjør per gravlegging eller avdød.