Krevde 10 millioner i erstatning for oppsigelse og yrkesskade

Nyheter

En tidligere produksjonsmedarbeider ved en lokal laksebedrift gikk nylig til sak mot sin tidligere bedrift. Mannen ble oppsagt i 2015 etter å ha vært ansatt i nærmere 10 år. Oppsigelsesgrunnen fra bedriften ble oppgitt å være udokumentert fravær over en lengre periode.