- Last ned appen, hjelp til med å kartlegge bredbånds- og mobildekninga

Audun Norbotten Liland, rådgiver infrastruktur, mobil og bredbånd i Hitra kommune.  Foto: Cecilia Brurok

Nyheter

Som tidligere omtalt skal Hitra kommune og Hitra Næringsforening gjennomføre en kartlegging av mobil- og bredbåndsdekninga på Hitra.

- Dekningskart fra ulike leverandører og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) kan gi et godt utgangspunkt for en oversikt, men samtidig vet vi at lokale forhold gjør at det er innenfor et lite område kan være store variasjoner i både mobil- og bredbåndsdekning, sier Audun Norbotten Liland, rådgiver infrastruktur, mobil og bredbånd i Hitra kommune.

Til hjelp i kartlegginga ber kommunen og næringsforeninga innbyggerne om hjelp, og da gjerne ved å laste ned appen Nettfart på mobiltelefonen. Appen kan registrere bredbånds- og mobildekninga der telefonen befinner seg.

- Som hjelpemiddel til kartleggingen vil vi benytte NKOMs tjeneste Nettfart.no. Den finnes også som app for iOS og Android. Nettfart.no er et forbrukerverktøy som hjelper deg å vurdere din bredbåndsforbindelse. Resultatet av målingene kan gi deg en vurdering av om måleverdiene stemmer overens med den kapasiteten du forventer på din bredbåndsforbindelse (trådløst eller fast). Vi håper at så mange som mulig, både private og bedrifter, har mulighet til å gjennomføre målinger slik at vi får et best mulig grunnlag for videre arbeid med mobil- og bredbåndsutbygging på Hitra, sier Liland.

Kommunen ønsker svarene innen nyttår.


 

Slik gjør du det på mobil:

Vil du måle mobildekningen må du slå av trådløst nett på mobilen. Ønsker du å måle bredbåndet beholder du det trådløse nettet på.

Start appen Nettfart og trykk på START. Når målingen er gjennomført blir resultatet lastet opp til NKOMs database og legges inn på et interaktivt kart. Dette kartet er også tilgjengelig i appen slik at du kan se dine og andres resultater. Du er nå ferdig, men gjennomfør gjerne flere målinger både på samme og andre steder. Dekningen kan variere mye, selv innenfor et relativt lite område.