Vest-Hitra idrettslag

Går med ballbinge-planer og nytt bruksområde for håndballbanen

Nyheter

Vest-Hitra idrettslag planlegger å søke tippemidler til en ballbinge på området til Kvenvær oppvekstsenter. Men det er ikke bare lett å skaffe penger til egenandelen på halve summen i ei så lita bygd.