Bygdas eldste hus - kulturminne eller treningsplass for politiet?

Nyheter

Hitra kommune kjøpte i 2013 det gamle handelsstedet til familien Kaald i Hestvika for én million kroner. Rådmannen ønsker en avklaring fra politikerne hva kommunen skal gjøre med hovedhuset på eiendommen, som ligger like ved Lerøy i Børøsundet.

I følge rådmannen er det tidligere diskutert eventuelt salg av eiendommen eller riving av huset.

Men tidligere eier av huset, Helge Kaald, som bor i stabburet på eiendommen, foreslår at hele eiendommen kan bevares som en historisk plass.

- Både hovedhuset og stabburet er veldig gamle. Deler av huset er sannsynligvis det gamleste i hele Hestvika, i følge Kaald.

Kystmuseet mener også det er verdt å ta vare på huset, men da må det settes inn i en sammenheng. De er interessert i å samarbeide med kommunen om det.

Kommunen har også fått brev fra lensmannskontoret, som etterspør gamle hus der de kan drive politioperativ trening, som søk etter personer og pågripelse av farlige personer. Huset kan egne seg til dette, mener rådmannen.

Men rådmannen mener huset bør vurderes i kommunens kommende kultuminneplan, og innstiller til formannskapet at det vurderes som et mulig kulturminne, og at huset skal ha en fornuftig funksjon i kommunens kulturformidling.

Huset trenger imidlertid omfattende vedlikehold, og rådmannen vil ha utredet kostnader ved eventuell rehabilitering og drift.