SalMar går videre med oppdrett i det åpne hav

Påklager ikke Fiskeridirektoratets vedtak, men velger å forsere havstrategien.

Gustav Witzøe 

Nyheter

MariCulture AS og SalMar ASA har bestemt seg for ikke å påklage Fiskeridirektoratets delvise avslag på søknaden om 16 utviklingstillatelser for å utvikle fullskala oppdrett i det åpne hav.

Dermed vil selskapene gå videre i dialog med direktoratet om nærmere betingelser og målkriterier for tildeling av åtte slike tillatelser.  Dette opplyser de to selskapene i en pressemelding som er signert Jan Vatsvåg og Gustav Witzøe.

Havstrategi

SalMar begrunner denne beslutning med ønsket om å sette alle krefter inn på å realisere selskapets havstrategi.

- Dette er en strategi som er viktig for Norge og norsk oppdrettsnæring, i en tid med knapphet på bærekraftige lokaliteter i kystnære områder og en sterkere konkurranse fra bl.a. landbasert oppdrett som kan etableres over hele verden, mener Witzøe og Vatsvåg.

Forutsatt enighet med myndighetene om nærmere betingelser for de nye konsesjonene, er SalMar gjennom sitt datterselskap MariCulture innstilt på å gå videre med prosjektet.

- Dette blir i så fall verdens første anlegg konstruert for oppdrett utaskjærs, i åpent hav.  Investeringskostnadene er foreløpig beregnet til ca. 1,5 milliarder kroner. Den spesialdesignede dypvannsmerden - som har fått benevnelsen «Smart Fish Farm» - vil kunne etableres i sterkt værutsatte områder 20-30 nautiske mil utenfor de norske kystlinjene.

Den nye dypvannsmerden vil bli utviklet i nær samarbeid med verdensledende norske kompetansemiljøer.

Salmar og MariCulture mener en eventuell realisering av den unike dypvannsmerden vil være et avgjørende gjennombrudd for selskapets havstrategi.

- SalMar har allerede høstet verdifull erfaring med offshore havbruksteknologi gjennom sin havmerd Ocean Farm. Erfaringene etter første utsett er svært gode. Fisken trives, vokser bedre, ikke påkrevet med lusebehandling og lav dødelighet. Dette har bidratt sterkt til SalMars beslutning om å ta det neste store skrittet, og bli verdens første selskap som tar storhavet i bruk til fiskeoppdrett.

Det vises videre til at golfstrømmen og Norskehavet fra naturens side har de ideelle forutsetninger for at den atlantiske laksen skal vokse og trives.

- Lykkes SalMar i sin havstrategi, vil enorme havområder kunne åpne seg for miljømessig bærekraftig oppdrett. På den måten kan Norge beholde og styrke sin posisjon som verdens ledende produsent av atlantisk laks også i et langsiktig perspektiv.

Havmerden Ocean Farm1 Smart Fish Farm er spesialdesignet for oppdrett i det åpne hav. Den avanserte produksjonsenheten vil kunne ta dobbelt så mye fisk som Ocean Farm, og har kapasitet til å produsere 3 millioner laks fordelt på sine 8 produksjonskammer. Den vil i følge pressemedlingen bli ca. 70 meter høy, og med en diameter på ca. 160 meter. Den vil bli utstyrt med en lukket, bærende sentrumssøyle, som vil være anleggets kontrollenhet og forskningslaboratorium.

Dessuten vil denne søylen - som vil være på størrelse med verdens største lakseslakteri - gjøre det mulig å behandle fisk mot lus og sykdom i lukkede systemer. Siktemålet er å forene de beste egenskapene ved åpne og lukkete oppdrettsanlegg i en og samme enhet. Det vil bli stilt krav til sikkerhet på linje med oljenæringens plattformer offshore. 

- Prosjektet vil bli fulgt opp gjennom et nært samarbeid med NTNU, SINTEF og Kongsberg Gruppen. SalMar er svært tilfreds med samarbeidet med disse kompetansemiljøene hittil, og hilser med glede Regjeringens beslutning om å tilstrebe realisering av Ocean Space Center. Det vil være et sterkt bidrag til å sikre Norges posisjon som en ledende nasjon i den fremtidige utforskingen av havrommet, mener Jan Vatsvåg og Gustav Witzøe.