Samferdselssjefen etter dødsulykken: - Jeg ber om varselskilt i dag

- Jeg sitter i møte med direktøren i veivesenet nå og vil formidle den beskjeden med en gang. Så jeg kan bekrefte for deg at jeg har bedt om det i dag, sier samferdselssjef Oddveig Kipperberg til lokalavisa mandag. Bildet er tatt i en tidligere anledning.  Foto: Fosna-Folket

Nyheter

Moren til Oliver Sundli Jøndal, som omkom i en mopedulykke på Kvernøystrømmen bru i september etterlyste nylig svar fra Trøndelag fylkeskommune på hvorfor brua ikke er vedlikeholdt, og påpeker at det ikke var skilt som varslet om at brua var glatt til tross for at dette var godt kjent blant lokalbefolkningen.