Dypdykk i historiene om Rasmus Rosing, Marcus Bull og Guri Kunna

Ny årbok fra Fosen Historielag.

Bildet på årbokas omslag er fra lokalavisas reportasje "Vi dro vestafor virkeligheta og til topps på Guri Kunnas katedral", som du finner link til nederst i artikkelen. 

Nyheter

Ny årbok fra Fosen Historielag foreligger i disse dager. 190 sider med stoff fra ulike kanter av distriktet som Fosen Historielag dekker. Det er elleve medlemskommuner, seks på Fosen pluss Frøya, Hitra, Hemne, Snillfjord og Agdenes. Årets utgave er sendt til lagets 1168 medlemmer.

Hemne har fortsatt flest medlemmer i Fosen Historielag, herfra kommer 160, mens Hitra har 65 og Frøya 38 medlemmer. Lagets leder er Johan G. Foss fra Frøya.

Fosen Historielag ble stiftet i 1947, og det er mange årbøker som har kommet med mye godt og variert lokalstoff fra hele dekningsområdet. Fortsatt er mange av de tidligere årbøkene til salgs gjennom historielaget.

 

Årets bok har en større sak om dikterpresten Rasmus Claussøn Rosing. Det er Lars Rottem Krangnes som har dypdykket i historien. Dette er del 2 av historien om dikterpresten som i 1674 ble utnevnt til sokneprest i Hitra. Utnevnelse skjedde etter at brorens venn, den mektige stattholderen Ulrik Frederik Gyldenløve, hadde påvirket styrelsen i København. De ti årene som fulgte ble prestegården på Dolm et sted for kulturelle utfoldelser. Rosing skrev dikt og salmer som etter hvert ble oppfanget over det ganske land. Del 1 av denne historien har Lars Rottem Krangnes skrevet i fjorårets utgave av årboka for historielaget.Marcus M. Bull skriver om jernmalmfeltene i Strømfjorden. Han viser til at det har vært forekomster blant annet nord i Strømfjorden ved Skipneset. Det er dette han beskriver nærmere i artikkelen.

Johan G. Foss skriver om «Guri Kunna – kven var ho?» Kvinna som var den fremste av de underjordiske i hele Fosen. Hun eksisterer i folkeminne, men det finnes også litteratur om damen. Guri Kunna er en figur det ikke er så godt å bli klok på. Sagnmaterialet om damen spriker. Noen overleveringer framstiller henne som en positiv figur, andre som et troll, eller som ei heks. Foss går kritiske gjennom materialet for å se om det er mulig å komme damen nærmere inn på livet.

Håvard Moe skriver om bondelensmenn og lensmannsdynastiet i Fosen. Arnfinn Volden skriver om motorkutteren «Livli», og om Jakob Bjørshol i Vinjefjorden i Hemne som var en av dem som satset på fraktefart da han kjøpte M/K Livli II.

Trond Hammervik, journalist i Hitra-Frøya, har tatt førstesidebildet til årboka. Det viser husa på den første plassen som hadde bosetting på Kunna. Husa slik de i dag framstår, bærer preg av forfall og en helt annen tid.

-end