245 hytter er solgt på Frøya, Hitra og Snillfjord i år. Her er hele oversikten

Nyheter

245 fritidseiendommer ble solgt eller overdratt på Frøya, Hitra og Snillfjord i 2018. Seks av disse gikk for over to millioner kroner. Den dyreste eiendommen ble solgt på Glørstad hvor Gløstadveien 164 gikk for 3.039.000  kroner fra Katrima As til Lillian Lovise Skjelbred.