Lekkasje-erfaring gir raskere utskifting på flere skoler

- Vi har nå erfart at dette ikke behøver å være spesielt smart

Fyringsolje har vært en helt vanlig oppvarmingsmetode hos offentlige institusjoner.   Foto: Illustrasjonsfoto, Shutterstock

Nyheter

Erfaringene rundt lekkasje fra tank med fyringsolje ved Barman skole gjør at driftsavdelinga har besluttet å grave opp oljetankene ved både denne og andre skoler tidligere enn pålagt. Fra 2020 er det i Norge forbudt å bruke fyringsolje og parafin som oppvarmingsmetode. Hensikten er å redusere klimagassutslippene.

- Som kjent kan offentlige institusjoner fortsatt beholde sine nedgravde tanker med fyringsolje som reserveløsninger i fall strømbortfall også etter 1.1.20. Vi har nå erfart at dette ikke behøver å være spesielt smart, da man ikke har kontroll på hva som skjer med nedgravde tanker over år. Vi har derfor besluttet at vi skal fjerne tankene tilknyttet Strand, Fillan, Knarrlagsund og Kvenvær skoler i løpet av 2019. Erstatningen vil bli dieselvogn som kan plasseres ved skolene dersom behov for reserveløsning oppstår, skriver administrasjonen i Hitra kommune i en orientering.


Her senkes utstyret som skal spare skolen for 30.000 liter diesel i året

Ved å hente varmen fra sjøen rett utenfor skolen i stedet for å bruke dieseltanken, har Strand skole kuttet de årlige CO2-utslippene med rundt 85 tonn.

 

Bakgrunnen er lekkasjen som tidligere ble oppdaget ved Barman.

-  Det ble antatt at lekkasjen kom fra en tidligere reparert skade. Dette er nå avkreftet da man ved fjerning av tanken har oppdaget "gnagsår" i bunnen på grunn av berg. Tanken er tolv år og av glassfiber. Saken er godtatt som forsikringssak slik at tømming og fjerning av tanken, opprydding i grunnen m.v. håndteres av forsikringsselskapet i samarbeid med vår driftsavdeling. Man har kontroll på ca. mengden lekkasje, skriver administrasjonen.

I 2015 var utslippene fra fyring med fossil olje og parafin i Norge 739 000 tonn CO2, ifølge regjeringen.no. I 2015 var Norges totale utslipp 53,9 millioner tonn CO2. Forbudet er beregnet å redusere utslippene med 340 000 tonn CO2 i året.