Vei-trasé Sula-Mausund fortsatt inne i planen

- Det var en skikkelig julegave, sier Sigbjørn Larsen i SuMaBo fellesforening.

Sigbjørn Larsen  

Nyheter

I forslaget til ny overordnet arealplan for Frøya var traséen til en mulig sammenbinding av øyene Sula, Bogøya og Mausund tatt bort.