Får bygge bolig i landbruksområde

  Foto: Lokalavisa Hitra-Frøya

Nyheter

Silje Paulsen og Sindre Kvakland har søkt om dispensasjon fra Hitra kommunes arealplan, til å fradele tomt og bygge bolig i Badstuvika mellom Sandstad og Hestvika. Parsellen ligger i et område definert til landbruk, natur og friluftsliv i planen.