Får bygge hus med flatt tak

Nyheter

Lasse Høyem har søkt om dispensasjon fra reguleringplanen for Knarren i Krarrlagsundet, til å bygge bolig med flatt tak. I reguleringsbestemmelsene står det at bygningene bør følge lokal byggeskikk, og skal derfor ha saltak.

I saksframlegget vises det til at det allerede er gitt tillatelser til boliger med flatt tak i nærområdet, og at "terrenget på tomten ligger godt til rette for bygningsutforming med flatt tak, da bygningskroppen med dette føyer seg godt inn i terrenget og bygningskroppen står godt til bygningen som er under oppføring på nabotomta".

En enstemmig teknisk komite har gitt dispensasjon til at huset kan bygges med flatt tak.- Jeg tror de glemmer at dette også er mitt fristed

Lasse Høyem har registert at naboer er urolige for hans Herøya-planer, men sier at dette nok beror på at de ser for seg en langt større aktivitet enn det som faktisk vil bli tilfellet.