Anbefaler at private fjerner sine nedgravde tanker

Nyheter

Fra 2020 er det i Norge forbudt å bruke fyringsolje og parafin som oppvarmingsmetode. Hensikten er å redusere klimagassutslippene. Offentlige institusjoner kan fortsatt beholde sine nedgravde tanker med fyringsolje som reserveløsninger i tilfelle strømbortfall også etter 1.1.20. Men hva med private husholdninger som har fyrkjeler?