Eksporterte sjømat for rekordhøye 99 milliarder kroner

Laks er den største arten mål i volum og verdi

2018 var et nytt godt år for norsk sjømateksport med økt etterspørsel etter norsk laks i EU-markedet.  

Nyheter

Norges sjømatråd opplyser i en pressemelding at Norge eksporterte sjømat for rekordhøye 99 milliarder kroner i 2018. Det utgjør 2,7 millioner tonn sjømat, en volumøkning på fire prosent og en verdiøkning på fem prosent, salg for 4,6 milliarder kroner mer enn i 2017. Sagt på en litt annen måte tilsvarer dette 37 millioner måltider sjømat hver dag hele året, eller 25 700 måltider sjømat per minutt.

- Selv om vi ikke passerte den magiske 100 milliarder-grensen har det vært et nytt godt år for norsk sjømateksport. Oppsummert var det både rekordhøy eksportverdi og rekordhøyt eksportvolum for norsk sjømat i 2018. Dette til tross for Brexit, handelskrig og andre utfordringer som har skapt uforutsigbarhet i verdensmarkedet. Sjømateksporten til EU-markedet har økt på grunn av lavere konkurranse og en gunstig valutasituasjon mot euroen. Vi ser en tilbakegang i sjømateksporten til Asia, som en følge av økt konkurranse og en fortsatt utfordrende markedsadgang til Kina, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.


 

- Målet vårt er at næringen skal fortsette å vokse

I løpet av de siste 10 årene har verdien av norsk sjømateksport økt med 122 prosent.
Verdien av havbruk utgjør 72 prosent. Norge har eksportert 1,1 million tonn fisk fra havbruk til en verdi av 71 milliarder kroner i 2018. Verdien av sjømateksporten fra fiskeri utgjør 28 prosent. Norge eksporterte 1,6 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av 28 milliarder kroner i 2018.- Nok en gang er det satt ny rekord for norsk sjømateksport. Det har vi all grunn til å være stolte av. Dette er gode og viktige nyheter for norsk økonomi. Sjømatnæringen bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

- Mens verdien av eksporten har økt med 60 prosent de siste fem årene, har volumet økt med knapt 10 prosent. Større volumvekst er derfor sterkt ønskelig for å utvikle næringen videre. Målet vårt er at næringen skal fortsette å vokse, og som sjømatminister jobber jeg for dette hver eneste dag, sier Nesvik.


Trøndelag redder verden

Trøndere er mest positive til laks

En meningsmåling viser at Trøndelag er den eneste regionen i landet der det er flertall for å produsere mer laks.

 

Eksporterte laks for 67,8 milliarder kroner

I 2018 ble det målt rekordhøy eksportverdi for laks, torsk, sei og kongekrabbe. Det er en trend at norsk sjømat ofte er innom et annet land for videreforedling før det ender opp hos konsumenten. Typiske transitt- eller videreforedlingsmarkeder for norsk sjømat er Polen, Danmark og Nederland, sier sjømatanalytiker i Sjømatrådet Paul T. Aandahl.

Lakser den største arten målt i både volum og verdi. Norge har eksportert 1,1 million tonn laks for 67,8 milliarder kroner i 2018. Det er en volumøkning på 5 prosent, mens verdien økte med 3,2 milliarder kroner eller 5 prosent fra 2017.
- Økt etterspørsel etter norsk laks i EU-markedet har bidratt til at norsk lakseeksport til EU har passert 73 prosent, opp fra 71 prosent i 2017. Polen er største vekstmarked i 2018, med en økning på 1,1 milliard kroner til 8,8 milliarder kroner, sier Aandahl.