Får bygge stasjoner for strøm til hytter og oppdrett

Ingebrigtsvika (faksimile fra saksframlegg) 

Nyheter

TrønderEnergi har søkt om å få bygge en nettstasjon i Ingebrigtsvika ved Melandsjøen. Dette for å styrke strømtilførselen til et område med en rekke nye fritidsboliger.

Samtidig har Elektroteam, på vegne av Lerøy Midt, søkt om å etablere en nettstasjon på samme sted. Dette for å gi landstrøm til opprettsanlegget ved Omsøyholmene.

Teknisk komite i Hitra har gitt dispensasjon fra strandsoneloven og kommuneplanen til begge tiltakene, men setter som forutsetning at de to stasjonene blir samlokalisert.