- Møllene blir fire ganger høyden av Sletringen

Nyheter

Norges høyest fyr Sletringen fyr ved Titran, har en 45 meter over havet.

- De planlagte møllene på Frøya blir fire ganger så høye, påpeker Kim E. Jektvik, som deltar i den veldige debatten på vindkraft-motstandernes side. Jektvik har laget en illustrasjon der en Frøya-mølle visuelt blir sammenlignet med Tyholttårnet og Nidarosdomen i Trondheim, og altså vårt eget fyr Sletringen.

Som lokalavisa Hitra-Frøya omtalte i november, har Sarepta/Trønderenergi i sin detaljplan for Frøya vindpark beskrevet at antallet vindturbiner redusert fra 26 til 14. Men vindmøllene blir høyere. I den opprinnelige planen var det skissert turbiner som var 84 meter opp til navet, og 135 meter opp til tipp. Nå vil de bygge turbiner som er 112 meter opp til nav, og 180 meter til vingetipp. Begrenset antall møller gjør også at det interne veinettet er endret.


Frøya vindkraftverk

Detaljplanen: Færre, men høyere vindmøller

- Vindmøllenes plassering kan være avgjørende for om det vil være hubro på Frøya i framtida.

 

Sletringen fyr  Foto: Trond Hammervik