Nå kan det bli fire søppeldunker per husstand

Kommunikasjonsleder Erik Prytz Reitan i Hamos. 

Nyheter

Hamos vil i 2020 endre innsamlingssystemet for husholdningsavfall. Det kommer to nye søppeldunker til, slik at vi får fire av dem.