Rydder vei for vindmøllene

Voldenkrysset i Barmfjorden utvides og tilpasses  

Nyheter

Arbeidet med å gjøre Voldenkrysset i Barmfjorden bredere, er i gang. Dette gjøres for at de lengste elementene til vindmøllene til Hitra 2 vindkraftverk kan fraktes landveien over Hitra og til Eldsfjellet.