Nidar, Kent og Amund på brua når nok en Frøy-båt skal ut i arbeid

Driftskoordinator Nidar Selvåg, mannskapssjef Kent Roger Wahlvåg og kaptein Amund Melle. 

Nyheter

Gåsøselskapet Frøy Akvaressurs har fått et nytt tilskudd til flåten av servicefartøyer.