Vindkraftaksjonen har nådd statsministerens kontor

Hans Anton Grønskag. 

Nyheter

Hans Anton Grønskag, som leder aksjonen Nei til vindkraftverk på Frøya, sendte i desember brev til statsminister Erna Solberg. Statsministerens kontor videresendte brevet til Olje- og energidepartementet.

- Vedlagt oversender vi kopi av henvendelse til statsminister Erna Solberg fra Hans Anton Grønskag datert 10. desember. Vi ber Olje- og energidepartementet svare på henvendelsen, skiver Lene Moløkken ved statsministerens kontor.

Departementet har så langt ikke svart.

Overskriften på brevet er «Klage på vedtak om vindkraftutbygging på Frøya.»

Grønskag nevner blant annet at vindkraftkonsesjonen er gitt til tross for klare råd fra Direktoratet for Naturforvaltning og Miljødirektoratet mot å bygge vindkraftverk på Frøya, og at motstanden fra lokalt reiseliv, miljøorganisasjoner og lokalbefolkningen ikke har kommet godt nok frem i konsesjonsprosessen.

- Alt dette er underkommunisert i alle forvaltningsledd! For folk på Frøya begynner denne kampen å bli desperat. Gleden ved friluftslivet står i fare! Reiselivet går imot. DNT-forening går imot! De fleste store miljøorganisasjonene går imot. Norsk Ornitologisk forening advarer sterkt. De store næringslivsaktørene på Frøya advarer. Og, i tillegg: Nå vakler politikerne. Men igjen står de overfor trusselen: erstatninger i 100 millionersklassen fra TrønderEnergi. De fleste kommunepolitikerne vil helst ut av situasjonen, men de tør ikke, skriver Grønskag blant annet.

-  Vi ber om at statsministeren skjerper sansene i forhold til kommunale beslutninger, fylkeskommunale beslutninger, NVE’s beslutninger, OED’s beslutninger m.v.! Vi ber om forståelse for at dette tærer på helsa for innbyggerne, at de mange med fritidshus i kommunen vurderer å selge seg ut, og at saken reduserer trivselen for alle som ønsker å ha Frøya som sitt hjem! Alt dette deler vi med bygdefolk over hele landet! Her finnes ingen mulighet for å stanse, selv planer som statlige organ advarer mot! Det er alvorlig! skriver Grønskag.