Første gang Claudia opplevde snø, var hun så begeistret at hun gled på isen

Nyheter

På Coop på Nordskaget møter lokalavisas Øypatruljen et utrolig blidt og smilende menneske. Det er Claudia de Morais Barbosa Seger (54).