Enda en ung mann må i fengsel etter råkjøring i Frøyatunnelen

Laserkontroll fartskontroll. Foto: Politiet 

Nyheter

Nylig skrev vi om en tenåring fra Frøya som må i fengsel etter at han i desember kjørte gjennom Frøyatunnelen i 168 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet her er 80 km/t.


 

Denne uka sto en annen ung mann tiltalt for råkjøring i samme tunnel. Denne gang var det en ung hitterværing som kjørte altfor fort. Også denne hendelsen skjedde i desember da han ble stanset etter å ha bli målt til 136 km/ti 80-sonen.

Siktede avga en uforbeholden tilståelse i Fosen tingrett.

Retten legger i skjerpende retning vekt på at hastighetsoverskridelsen fant sted i en tunnel på en veistrekning der det normalt er stor trafikk, ikke minst mye tungtransport. Det vises også til at hastigheter på 130 -140 km/t i 80-sone innebærer i seg selv en særlig risiko og stort skadepotensial.

Grensen mellom betinget og ubetinget fengsel er 130 km/t på veistrekninger der fartsgrensen er 80 km/t. Straffen ble derfor satt til fengsel i 18 dager. I tillegg må han klare seg uten førerkort i 10 måneder.

Gjenerverv av føreretten forutsetter delvis ny førerprøve.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.

Siktede er tidligere verken domfelt eller bøtelagt.